miércoles, 23 de abril de 2008

CATALINETES 1958

En La Pileta, la monja es sor Ana María i es pot coneixer a Luisa Pascual y Mila Pascual "Carrasco", Mª Dolores Agulló, Ana Mª Domenech , Carolina Pérez "Bota", Conchi Pascual. Les demes m´agradaria coneixer-les.
Comentaris i foto, gracies a Carolina la Bota.

LA SUMA 1964

Representa una suma.El 1: Mª Dolores Agulló, el 0 Ana García, el 8 Rosa Bernabeu, el 9 Hortensia Bernabeu, el 4 Rosa Bornay "Felisia" el 2 Carolina Pérez "Bota", el 7 Mari Carmen Guillem, el signe + Elvira Serra, el 3 Maria Dolores Pastor Guillem "Presses", el 6 Angelines España, el 5 Conchi Pascual. Paqui Picó aguanta la cinta amb una altra xiqueta que no sè el nom en este moment. A la dreta està María Túnez.

Foto i comentaris gracies a Carolina.

TEATRET EN LES MONJES 1964

Teatret en el Patronato ' L' aritmética en solfa', del any 64. D'esquerra a dreta: Mª Carmen Guillem, Ana García, María Túnez, Delia Marín, Mila Segura, Ana Domenech y Ana ? davant está, Carolina.

Foto y comentarios gracias a Carolina Pérez "Bota"